CASSIOPEIUS Management

COMMERCIAL INVENTIONS beyond Imagination

 Projekty (ponuka)

 V našom portfóliu sa momentálne nachádzajú následovné 'inkubované' vlastné projekty, ktoré sú v pokročilom štádiu pripravenosti na ich realizáciu a dalšie prefinancovanie. Nakoľko sa jedná o prezentovanie citlivého know-how a predostieranie hĺbkových obchodných stratégií, sú projekty k dispozícií na prezretie len prostredníctvom ich preposlania emailom konkrétnym záujemcom. Preto v prípade záujmu o určitú oblasť v ktorej sa cítite ako vhodný partnerský realizátor (aj v súvislosti s financovaním projektov z eurofondov, nakoľko každá výzva je podmienená splnením technických a regionálnych nárokov žiadateľa) alebo ak chcete alokovať svoju investíciu do zvolenej oblasti ak ste investor, vám vieme selektívne vytipovať vhodný projekt pre vás. Prípadne zabezpečíme jeho úpravu či prepracovanie podľa vašich požiadaviek, či ste už prípadný partner alebo investor v projekte. 

  Priemyselný Dizajn

 • 21C.Hygiena-Sanita = Dental- Brush, Flosser, Polisher; Tongue Scraper Set -
 • Lec = CD-DVD-BRD Storage System; = Marking-,Stocking System + SW; = 'VANETTE' Packing System -
 • Ulite = Interior Siding Cassete System; = Mobile-Static Living Unit System; = 'SunTray' (Sunlight Mirror Reflection System) -
 • Heero = Sportwear & Accesories; = 'SackBall'; = 'Rubber Apple Tossing' -
  IT Softvér
 • Humansoft & IEA = Translation Bar, 'ReBabel', Input Database -
 • Humansoft & 01DigiWorld = UIF format, Browser+Editor - 
 • Humansoft & Novy = MothOS -
 • Humansoft & TatraBaze = 4G Services -
 • Humansoft & WST = Frameworks -
 • Humansoft & Educa = AL systems -
 • Humansoft (& ...) = Records; = Panels(7); = Structures; = 'Supratext', = Life -
   IT Hardvér (čiastočne)
 • EDINV (Electronisation-Digitalisation-Informatisation-Networkisation-Virtualisation) - 
 • Novy - 
  Elektronické Služby
 • 01 DigiWorld - 
 • eeeMedias = Wb,Prs,Rd,TV,Brd-Strm,LvShw,VR - 
 • Tatra SERVICES = ..... - 
  Online Služby a Portály
 • 'Mycelium' - 
 • Wholco -
 • Proven-Saved, Inferior-Monitor (.com) -
  Online Komplexné Systémy
 • ID.com,Essele -
 • Tradespot - 
  Vysoké Umenie (Hight Art)
 • DreamWorks - 
 • Fresco = Plasticine Miniatures; = Michelin Ghotic Altairs - 
 • Nikolaus = Luxurious Spirit Bottle Serie - 

  Móda & Štýl 

 • Davo & Mucú - 
 • Futurama - 

  Reklama & Branding

 • EuroFlag - 

  Realitný Development

 • RedBull MN&ESC (Metropolitan New & Extreme Sporting Centers) = MASC (Metropolitan Air Sporting Center), = MSSC (Metropolitan Streen Sporting Center), = MBSC (Metropolitan Beach Sporting Center), = MWSC (Metropolitan Winter Sporting Center), = MNSC (Metropolitan New Sporting Center), = MTBC (Metropolitan TeamBuilding Center)
 • Samsung STC (Super Talent Center) - 
   Infraštruktúrny Development
 • JCX = Lightng-Greenng-Signing-Advrtsmnt-VidSurvllnce Traffc Pole Systms; = LED Lighting+Panel Systms; = Sign Informtn-Warnng Systms - 

  a ďalšie (viac či menej rozpracované)

 Hlbšiu diskusiu o jednotlivých (super)komerčných projektoch príjmame len pri individuálnom osobnom kontakte v rámci ktoreho vieme zabezpečiť podrobnú prezentáciu vami zvoleného projektu. Požadujeme však predom váš podpis Dohody o Mlčanlivosti (NDA) a Dohody o Zákaze konkurenčnej činnosti. Tie zasielame na vyžiadanie emailom a podpísané obratom klasickou poštou, resp. vymeníme si ich na osobnom stretnutí.