CASSIOPEIUS Management

COMMERCIAL INVENTIONS beyond Imagination

Domov

 Sme vývojovo-developerská spoločnosť špecializovaná na vytváranie a realizáciu inovatívnych projektov z oblastí- priemyselného a koncepčného dizajnu, IT- softvéru a služieb, iných technológií, reklamy a brandingu, high-art umenia, realitného developmentu a príbuzných odvetví. Podstata komerčného potenciálu našich projektov spočíva v ich možnom masovom rozšírení a mnohonásobnej replikovateľnosti príjmov z nich. Nami vytvorené projekty by mali byť v ďalšej rozvojovej a neskoršej expanznej fáze prefinancované 'private equity' investíciami a neskôr globálne zhodnotené. Pre investorov je to príležitosť výrazne zhodnotiť vložené prostriedky či už realizáciou a odpredajom plne vyvinutého projektu, prevádzkovaním rozvinutého (finančne činného) biznisu alebo pri predaji tohto biznisu (exite) strategickému investorovi. Formy vášho podielu na výnose z- projektov/biznisov môžu byť rôzne: zmluvne, podielmi, akciami či dlhopismi (na novozaložených spoločnostiach), príp. iné navrhnuté formy.   

  V ponuke máme (na vyžiadanie) projekty z vlastného portfólia, ale taktiež ich vytvárame podľa potrieb a želaní klienta (čiže spôsobom 'na kľúč'). Najpodstatnejšia je pre nás komerčne využiteľná inovatívnosť vyvíjaného produktu alebo služby a to technologická-, koncepčná-, procesová-, dizajnová-, marketingová-, ... V niektorých prípadoch môže ísť dokonca o tzv. paradigmovú zmenu v konkrétnej oblasti (takú prevratnosť, ktorá prinesie prechod od jedného objektu či systému k úplne novému a postupný zánik toho doteraz používaného). V prvom rade tak 
sledujeme finačnú návratnosť pre investorov a ziskovosť finálneho produktu či služby, ostatné faktory biznisu sú tomu len podmienené. Niektoré naše projekty (najmä z IT oblasti) majú predpoklad v dohľadnej budúcnosti generovať 'astronomické' príjmy (za predpokladu dostatočného objemu investície do nich). Pre dosiahnutie tohto cieľa pri vývoji projektov zohľadňujeme predovšetkým také myšlienky, ktorých výstupy sú obchodnoprávne (medzinárodne) ochrániteľné (patentom, copyrightom či autorským právom), čím sa zabezpečí dlhodobá ziskovoť projektov/biznisov bez obmedzujúceho vplyvu konkurencie na ne. Okrem iného s
ami vyhľadávame príležitosti získania súkromného a príspevkového (grantového) kapitálu pre investovanie do našich projektov. Sprostredkúvame aj iné obchodné príležitosti s potenciálom jednorazového výnosu (z transakcií).
 
V súvislosti s primárnou činnosťou poskytujeme klientom aj služby spojené s vypracovávaním- biznis plánov a žiadostí pre EU fondy (aj v súvislosti s našimi projektami) a so spracovaním projektových-/biznisových dokumentácií (kreatívnych-, technických-, marketingových-, finančných, investičných, účtovných-, hodnotiacich-, ..). V súvislosti s tým poskytujeme dodatočné- administratívne-, obchodné-, právne a technické konzultácie a služby. Do projektov angažujeme špecialistov z rôznych odborov - dizajnérov, konštruktérov, programátorov, vedcov, architektov, projektantov, ... (a to do miery ich nutnej účasti na projekte). V prípade potreby zabezpečíme na projekty relevantne odborné- posudky a audity (ekonomické-, technické-, umelecké- a pod.) od renomovaných osôb v konkrétnom segmente. 
  
 Tazisko vsak kladieme na dlhodobe projekty s potencialom trvalych prijmov s moznostou neskorsieho exitu pre inicialneho investoraz z nich. Na administraciu a manazovanie uz rozbehnutych projektov pripravujeme zalozenie samostatnej akciovej spolocnosti CASQUA Administration a.s., ktora by mala 'obsluhovat' realizovane projekty poskytovanim im zdruzenych vykonov - najma v oblasti centralne zabezpecovaneho riadenia a administracie projektov (okrem vyvoja, marketingu a predaja, ktore zostanu v kompetencii spravovanych firiem). Vypracovane budu neskor jednoliata prierezova procesna metodologia a vytvoreny bude informacny system pre tento ucel. 
 
 Vitame kazdy podnet ako zo strany ako zo strany potencionalnych investorov, tak aj zo strany potencionalnych zakaznikov, ktorym zabezpecime komplexne sluzby. Ponukame vam dlhodobu az trvalu spolupracu na komernce silne vytazitelnych projektoch pre vsetky zucastnene strany.

SUMAR
Špeciifiká nami vytvorenych projektov 
  • su unikátne, sofistikované a vysoko inovatívne  
  • majú vysokú bezkonkurenčnú pridanú hodnotu
  • su silne právne ochraniteľné (copyrightom, patentom, ...)
  • pri dostatočnom rozvojovom kapitáli vytvoria benchmarky na trhu
  • majú predpoklad rýchleho rozvoja a globálnej expanzie
  • vedia vygenerovať časom enormný obrat a atraktívne ROI 
Mozny asset pre vas (klientov i investorov) 
  • dostanete globálnu konkurenčnú výhodu na dlhé obdobie
  • načrtnete najnovšie trendy vo vývoji a potrebách spoločnosti
  • budete ovplyvnovať smerovanie aj vašej spoločnosti a budete regulovať rýchlosť obratu, rozsah dosahovaných ziskov vo forme výnosov, dividend alebo z akvizícií pri predaji podielu strategickému investorovi (napr. Sequoia Capital, Carlyle Group, ...)
 
 V budúcnosti v rámci partnerstiev s finančnými inštitúciami plánujeme vytvoriť spoločnosť na správu investičných fondov zameraných na dizajn, inovácie, technológie, vývoj a výskum. Okrem individuálnych private equity skupín by mala ponúkať aj možnosť  investovania pre širokú verejnosť. Na svetových burzách takéto fondy (ich indexy) dosahujú najrýchlejšie-/najvyššie zhodnocovania. To všetko za relatívne krátky čas od počiatočnej investície, pri nízkej rizikovej miere, s dlhodobým rastovým potenciálom a právne ochraniteľným know-how.